South Korea


Annyeong haseyoooooooo!

Hementxe gauz lehenengo posta idazten, justo Hego Koreatik urtetziar gauzela.
Ixa 3 aste pasau ditxugu herrialde honetan ta hurrengo lerrotan laburbilduko ditxugu.

Hau izan da gure ruta:A - Ruta Seul kapitalan hasi genduan, ta 5 egun pasau genitxun hirixa pateatzen goitxik behera. Gauza berri asko ikusi genduazen aterrizau ta berehala, lehenengo aldixa zan ta Asia ikutzen genduala: publizidade kartelak edonon, jende ez-asiatiko oso gutxi (hemendik aurrera txurixak deitxuko ditxugunak, gu geu barne), usain desberdiñak (terminalera urten bezain pronto antzeman genduan noodle usaña!)... etab.


Seulen Kim-en etxian gerau giñan Airbnb bitxartez. Seuleko apartamento gune tipikuetako baten zeuan etxia ta oso ondo tratau zezkuen, bai berak ta baitxa familixak bebai (gure bila etorri zan ta dana estaziñora kotxiakin). Bigarren egunian alaba nagusixa ezagutu ta tamalez Kim hospitxalian koman zeuala komentau zezkun, bihotzeko baten ondorioz bizikletakin ostikada bat arbola baten kontra emon ostian. Holan geratu giñan gu bebai kontau zezkunian, flipauta ta tontuan pare siñistu eziñik. Azkenengo egunian ondiokan hospitxalian jarraitzen zeban ta beran familixakin despedida emotibua euki genduan. Nabarmentzekua da koreanuen hospitalidadia pasada bat dala, gertautako danakin ta familixakuak ardurauta gurekin ezin izango zebela afaldu egunen batian!
Kim-en etxeko sala (Hasier estiloso etxian egoteko txankletekin - zapatillak sarreran kendu bihar diaz).
Gosarixa geneukan barne ta hor konturau giñan koreanuek ez dutela desberdintzen gosari, bazkari edo afaririk, sopa gosaltzen dabe normal normal.

Hirixa gigantia da, 10 milloi biztanle dakaz! Dana pillakatuta daola emoten badau bebai, horrenbeste zeru orratz, publizidade kartel ta kaos teknologikuakin. Ointxe dauen alkate barrixak hirixan aldaketa dexente planteauta ditxu (bertako herritarren ta turismuan alde) parke, zona berde, ibai pasiuak... etab eraikiz (aurreko alkatiak ekonomiari emoten omen zetzan inportantzia gehixo, ingurumenari baño). 


Kabliak super ordenauta :P


Kartelak eta argixak toki danetan.

 
Ibaitxo bat Seul erdixan harritxuekin alde batetik bestera pasatzeko - relaxing.


Han ibaia da kristona!


Gagnam barrixuan ibili giñan bebai - Gagnam style, uuhhhh sexy ladyy!

Hego Korean 1910. urterarte dinastia desberdiñek gobernau dabe herrialdia (Joseon dinastia izan zan azkena eta gero imperio Japonesa heldu zan), eta errege desbediñen 4 jauregi bisitau genitxun (Gyeongbokgung, Changdeokgung, Changgyeonggung, Deoksugung), santuarixua (Jongmyo, behin erregiak hilda arima hemen geratzen dala uste dabe) ta azken dinastiako 3 erregen tumba errealak.Hasier jauregiko errege.
Jauregixan teilatuan marrazki ta ezaugarriak oso zainduta dauz.


Hementxe erregian aulkixa (Game Of Thrones ematen dau!).


Jauregixan inguruan errezatzeko tenpluak dauz ta beti lakuez ingurauta.


Errezatzeko tokixak ederrak dia.


Beti zapatillak kendu bihar barrura juateko jajaja.


Paisaje idilikua.
Buda saltoka jajaja.


Jauregixa inbestigatzen.


Jauregiko zaintzailia :).

Jauregixan jardiñak oso haundixak dia, sekretupian mantenduta erregian partetik.

Santuarixuan kamiñu batzuk ezin dia zapaldu erregian arimantzako dialako.

Gure guia  jantzi tradizionalakin (aterkiña erabiltzen dabe koreana danek eguzkitik babesteko).


Erregian hilobia, gorpua altxorrekin lurperatzen zeben.

Ekainak 6an "Memorial Day" eguna ospatzen da Korean, ta hori ala ta gazte mordua erropa tradizionalekin jantzita ikusteko aukera euki genduan. Taldeka urtetzen dia ta beraiekin topo in genduan bisitautako palazio gehixenetan ta baitxa Bukchon-en be (Hanok-ez (etxe tradizionala) betetako herribildu bat da Seoul barruan).  Hor animau zan Lore beste bat gehixo izango bazan moduan!Seulen oñezian kilometruak ta kilometruak itxiak abantailla asko ditxu, beraien artian leku ez-turistikuak topau ahal ditxuzula da. Adibidez, arritxuta gerau giñan ikusitxako kaleko merkatu desberdiñ guztixekin: arrain sikuen merkatua, mueblien merkatuak, ezkontzetako gauzen merkatua, josteko makinen eta ohialen merkatua (Lore oso gustora eon zan hor jajaja), kontsola eta bideojokuen mertakua (Yongsan electronics, oinguan Hasier eon zan gustorau jajaja).

Arrain sikuen (ta bakarrik sikuen) merkatua ehundaka postu arrain mota desberdiñak saltzen.


Josteko makiña zaharren merkatua.


Lur azpiko merkatuak, honek pixkat klandestinua emoten dau.


Hasier hementxe bere saltsan, eskerrak ez dakaula tokirik motxiletan! ;)

Azkekengo egunian Seul hiriko Bukhansan parke naturalian aurkitzen dan mendi altuenera igo giñan (Baegundae, 836m) 8 orduko ibilaldi luze bat ein ondoren. Hementxe konturau giñan Koreako mendixetan errextasun danak jartzen ditxuela mendixak igotzeko, egurrezko eskailerak eta sokak, adibidez. Lehen ordubetian bikote nagusi ta oso jator batekin ein genduan bidian zati bat (ez zeben siñisten tontorreraño helduko giñanik 4 bat ordu zian eta geunden tokitxik), gero kartelak jarraitxuta heldu giñan puntararte (onezkero Hangul-a, edo alfabeto koreanua, jada dominauta geneukan ;P). Goixan Charlie ezagutu genduan, barriketan itxia nahi zeban tipo xelebre bat (bere familixari ta gure bidaiari buruz berba in genduan denbora luzetxo batian). Kriston bistak genitxun puntatik, ta txango oso politxa izan zan (baña luzia ta nekatua).

Mendixakin jarraituz, beste ondorixo bat atera genduana da hemen jendia ziaro preparauta doiala. Igual dio mendixan picnic bat besterik gabe, edo 30 miñutuko bueltatxo bat itxera badoiaz, koreanuek eramaten duten mendiko erropia neguan Tourmaletera igotzeko modukua da (guk tourmaleteruak moduan bataiatu douz). Markako erropia (ta gañera estreiñau gabekua ikusten dana), bastoiak, kriston mendiko botak, gorruak, buffak, guantiak, maskariak, guardasola, 40 litroko motxilak goraño beteta...! ta dana 35 gradu itxen daben egun batian autobusetik urten, 30 miñutuko 'igoera' (eskilarak igo soka horatuz tontorrerarte) picnic bat in kerizpian ta siesta bat botatzeko! Ta gu motxilatxo batekin, minumuakin gañian ta parke naturalak alde batetik bestera ziharkatzen.Parke natural danetan tenplu budistak dauz, haundixak eta txikixak, eta danak oso politxak.


Bat baño gehixo bertiguakin txarto ibiliko zan hemen ;).


Korea Eibartarrok konkistau dou!


Club Deportibuari propaganda itxen.
Ruta.
Lehenengo janari koreanuak probatzeko aukera euki gendun bebai, yum!, ta zelan ez, asko gustau jakuzen zapore berrixak (nahiz ta jatetxe koreanotan eonda geuazen, bai Bartzelonan ta bai Leeds-en). Hala ta guztiz be, jan genduan lehenengo gauza, nola ez, gyozak izan zian (Hasierrek bestela lehertu eingo zeban horrenbeste gyoza ofertekin jajaja). Plater koreano tipikuak probau genduazen bebai, bibimbap (bibim -ek 'arroza' esan nahi dau ta bap -ek 'nahastuta') ta kimchi -a, chili gorrixa dakan pasta pikante moduko bat da, ta koreanuek danakin erabiltzen dabe, azakin, espinakekin, sopan...

Nahiz ta dana ez izan holan, pikantia gustatziak laguntzen dau Koreara etortzian, plater (tradizional) asko pikantiak edo oso pikantiak dia eta! Eskerrak ura beti jartzen detzuela dohaiñik mahaian fresku fresku :).

Gyozak mmmmhhhhhh! (ondiokan Seattle-ekuak lehenengo postuan dauz ;))


Bibimbap-a Lorentzat eta boniatozko noodle sopa Hasierrentzat... pikante pikantia!


Ze goxuak zeuazen Oh's restauranteko noodle-ak mmmhhh...!
Izoztutako sopa eskatu genduan (jakin barik), egixa esanda ez jakun asko gustau jajaja.

B - Bigarren destinua Suwon izan zan. Hiri hau garai batian errege batek kapitala izatia nahi izan zeban eta horregaitxik kriston harresia bat daka. Antxitxiketan ikusi bagenduan bebai (trena hartu bihar genduan eguerdixan), oso politxa izan zan, gustora eon giñan ta asko gustau jakun.

C - Suwon-etik Jeonju-ra bajau giñan trenian. Kostau jakun ikastia zelan esaten zan herrixan izena, baina Suwon-eko informaziñoko gizon batek esplikau zezkun Jeon- esateko "pigeon" (usua ingelesez) esateko ta -pi- kentzeko ta gero -ju esateko 'you' (zu inglesez) bezela.

Herri honetan Hego Koreako etxe tipikuaz (Hanok) beteta daon barrixo bat dao, ta bertan in gendun lo (oso politxa esperientzia baina lurrian lo itxiak bizkarra apurtu zezkun jajaja). Hurrengo egunian herritik bueltatxo bat emon aurretikan, kafetxo bat merezi genduala pentsau gendun bizkarrana konpontzeko :P (kafetegixak Korean oso politxak diaz jente gaztiak eruaten ditxuelako, kontraste haundixa da  restaurante edo kaleko janari postuekin konparatzen bada).


Tokixen izenak ta señalak harri haundixetan topau ahal dia idatzita, Unescokuak batipat.


Oso politxa Hanok-a (argazkia bizkarra apurtu baño lehenau dau atarata jajaja).


Hasier cuaderno de bitácora-n idazten kafetxo bat hartzen gendun bitxartian.

Bueltatxua emoten herritikan konturau giñan turismo nazionala itxen dan toki bat dala ta transporte motorizau desberdiñak hartzen dutela bakarrikan kale motz baten gora ta bera ibiltzeko!
D - Eguardi aldera Jeonju-tik Daegu-ra (Degu esaten da) jun giñan autobusian (autobus express-ak oso komoduak ta haundixak diaz, ta beti puntual!). Daegu beste hiri bat gehixo da, besterik gabe, haundixa bada bebai ez daka ezer berezirik. Berton gerau giñan alboko herri ta parke naturaletan eguneko eskurziñuak itxeko.

Lehen gaban zeoze afaltzeko urten giñan ta hirixan ixiltasunian merkatu txiki bat topau gendun nun frijitxutako oilaskua emoten zeben, ta han sartu giñan bixok. Pare bat miñutu pasau genitxun andriari azaltzeko ze nahi genduan jan (ez zeuan hitz bat bez ingelesez eta seguruenik berton eondako lehen ez-asiatikuak giñala!). Han ekarri zezkuen oilasko oso bat frijitxuta ta platertxo desberdin asko. Jakitzeko plater txiki bakoitza zer zan, seiñen bitxartez sahiatu giñan galdetzen sukaldarixari, ta gauza batek beste bera eraman zeban ta hor amaitxu genduan danok batera kriston barriak itxen (ta orokorrian ez giñan ulertzen bata bestiakin jajaja).Sukaldari ta kamarerakin barre batzuk botatzen.

E - Lehenengo eskurziñua Gyeonju herrixa bisitatzia izan zan, tenplu asko ditxu eta parke politxak bebai. Bertan kaminata bat in gedun tenplo budista batera ta kanpai budista jotzeko aukera euki genduan (barkamena eskatzeko da berez baina guk bidixua ataratzeko in gendun jajaja).


Laku baten erdixan erlaxatzeko lekua.


Hituak moduan, harrixak orekan ipintzen dia budismuan orden espirituala adierazteko.
Lore kanpaia jotzen jajaja.

Hiri honetan postre tipiko bat itxen da, probatzeko 10eko kaxa erosi genduan (jakin gabe ze zan), ta lehena probatzeruzkuan baba gorrixez beteta zeuala konturau giñan...! Ez da izango postrerik gogokuena, baña goxua zeuan.Hasier baba gorrixak probau baino leno.

F - Bigarren eskurziñua Haeinsa-ra in gendun. Gayasan parke naturalan daon herri txiki bat da ta tenplu budistaz dau inguratuta. Ikusgarrixa da, ikusi ditxugun tenplu guztixen artian gehixen gustau jakuna da, dudarik gabe.

Tenplu printzipala eta herribildua bisitau ondoren tontor bat itxia pentsauta geneukan, baña bat batian 50 bat andra (koreana, han ez zeuan txuririk) zeozetarako kolia itxen ikusi genitxun, ta batzuek guri hitz eitxen ta eskuekin seiñuak jateko ta beraien gana juteko itxen hasi zian. "lunch, lunch" esaten zeben bitxartian, besotikan hartu zezkuen beraiekin tenpluko jantokira sartzeko. Harritxuta ta seiñuekin erantzuten, ahalegindu giñan azaltzen gu ez gentozela iñungo antolautako txangokin, ta ez genduala in lo bertan bez (tenpluan gaba itxia posible zan ta). Azkenian hor ikusten gaitxuzue bixori 50 andraz ingurauta kriston bazkarixa jaten (monjiek preparautako janarixa, de gratulation). Esperientzia izugarrixa, oso komikua ta herrikoia aldi berian.


Hasier txikixa ikusten da Dortoka Maixuan dortokan albuan.


Oohhhmmmmmm


Lore tenpluak bisitatzeko prest.


Gayasan parke naturaleko alderik nabarmenena mendixa bera da, piñudiz ta paraje ederrez ingurauta baitau


Tenpluan 3 buden aurrien errezatzeko prest.


Dragoian ezaugarriak tenpluan atian, kanpotik barrura.


Tenplu modernua.

Herribildu barruan, ta eraikuntza arrunt batian, Tripitaka Koreana (hiru saskiak edo budismuan hiru banaketen adierazpena) deitzen dian 81000 egurrezko txafla dauz, testu sakratu desberdiñekin (egurrian bertan landuta, antziñako prensa baten moduan testuak herrialdian zihar banatzeko).  1087.urtian amaitxu zitxuen itxen, 16 urte ostian, baña mongolen 1232.urteko inbasiñuan ondorioz dana suntsitu zan, ta replikak berretsi ein zitxuen 1251.urtian. Unesco-ko giza ondarietariko bat da, ta nahiz eta segurtasun apur bat eon tripitakak babesteko, ez dau iñungo sistema sofistikaturik eraikuntzetan ta testuak oso ondo mantenduta dauz.
Egurreko txafletan idatzita gero sello moduan erabiltzeko.


Egur txaflak zelan dauzen gordeta ondo mantentzeko.

Amaitzeko, Korean %43-a budista da, %21-a katolikua da eta %34-a protestantia. Ikusi dozuen moduan errezatzeko tenplo budistak dauz edonon eta askotan ikusi douz esvastika ikurrak, beste batzuen artian. Argitxu bihar da beste herrialde eta kulturen artian, hemen (eta toki askotan) tenplu budistetan (eta orokorrian budismuakin erlazionautako danakin) topatzen dala. Berez Budan bularrian dau, itxura danez bihotzeko zabalkuntza ta arimaren askatasuna adierazteko. Talde ta erakunde askok zorte ona lortzeko ikur hau gehitzen zeben beraien embleman. Naziek helburu berdiñakin erabili zeben sinbolua ta horregaitxik gaur egun segitxuan erlazionatzen da ikur hau nazismuakin.
Azkenengo egunian Daegu-n One Piece-eko (Hasierri gustatzen jakon komiki bat) kafetegi batian hartu gendun gosarixa.


Dana zan One Piece!

G - Daegu-tik Busan-eko aeroportura jun giñan Jeju irlara hegan itxeko.


Goixian goiz Hallasan parkeruntz abiatu giñan autobusian, beste tourmaletero askokin. Seongpanak -etik (750m) hasitxa 10 bat kilometroko igoera euki gendua Hego Koreako puntorik altuenerarte, Baengokdam (1950m) tontorra. 3 ordu baiño gutxiotan in genduan dana, eta lelengotarikuak izan giñan bai igotzen ta bai jeisten (ieup!). Bajadian beste desbio txiki bat hartu genduan laku bat euki biharko zeban krater txiki bat ikusteko, baina kraterra Sikinbun pipa baiño zikuaua zeuan (Iñan-en etxian erabiltzen dan esaera).Baengokdam puntan (1950m), Hallasan parkian.


Ruta, goruzkuan ta beruzkuan.

Laguntxo bat topau genduan bidian!

Iho hondartzara juan giñan arratsaldian ta merezitxako afari-merienda on bat hartu genduan, seafood ramen-a bertan arrantzatutako itsaski freskuekin!Afari-merienda disfrutatzen! Hauek bai zeuazela pikantiak!

Jeju ekialdian Seongsan parkia dau, nun Seongsan-Ilchulbong edo Sunrise peak kraterra topau daiteken. Hau 5000 urte atzera sumendi errautzen ondorioz sortutako mendi-kono bat da. Oso paraje ederra eta 20 bat miñutuko igoera motz eta erreza da. Bertan andra sineren (Haeneyo) demostraziñua ikusteko aukera euki gendun. Arrantzatutakua saldu eta bertan sukaldatzen detzue bebai. Andriak edadian sartuta  dauz, danek 60 urtetik gora dake, baina kriston flexibidilidadia dake eta pare bat miñutu aguantau ahal dabe ur azpian.


Kraterra hobeto ikusteko pare bat kilometro in genitxun oinez ekialdeko hondartzetan eta irlako tipikua dan totema (Dol hareubang) topau gendun. Totem asko topau ahal diaz irlatik zihar, eta Pazko irlan bezela, estatua hauek irla babesteko jarri omen zian bere garaian. Hala ta guztiz be, irakurri dogunan arabera eta kontuan hartuta daken forma falikua, fertilitate jainkoa izan ahal ziala pentsatzen da.


Seongsan-Ilchulbong kraterratik bistak (dana eskailerekin igotzen da).

Kraterra ta itsasuan arteko bildura.


Andra sirenak (Haeneyo) prest itsasora juteko arrantzan.


Batek olagarrua topau zeban!


Kraterrakin atzian, irlako estatua tipikuakin (Dol hareubang).


Zelan ez, hondartzan idatzi bihar genduan :)

H - Ta azkenian Busan-era bueltau giñan azken egunak pasatzera.


Busan beste hiri haundi bat gehixo da Korean, bere zeru orratzekin eta 3 milioi biztanlekin. Ta toki danetan moduan kondukziñua traketsa da, ez bazara karreterara botatzen kotxiek ez dabe parauko nahiz ta zebra bidian egon.


Hementxe Kim eta Julie-n hostalian (guesthouse) gerau giñan. Heldu bezain pronto Julie-k gomendaziño batzuk in zezkun Busan-eri buruz, ze zona bisitau, hondartza onak, mendi irteerak, etab, oso jatorra eta betiko moduan hospitalidadia mantentzen.


Busan kostako hiria danez, merkatu gehixenetan arraina saltzen da, baina Jagalchi merkatua beste mundu batekua dirudi, Koreako arrain merkatu haundiena dalako. Gukje merkatutik pasau giñan bebai, kriston kale merkatua da, bigarren eskuko gauzak eta erropa, janari postuak… eta bertan bazkaldu genduan.Jagalchi merkatuan arrain azal, kalamar haundixak eta arrain osuak zikuak saltzen dabe.


Ez da arrainik geratzen itsasuan!

Marrazuak eta arrain tropikalak bebai dauz salgai.

Olagarrua baldetikan eskapatzen!


Selfie stick-ak dauz tokixetan zure mobila ipintzeko ta selfie-xa ataratzeko.


Busan-en kipul berdian torta moduko bat da tipikua, ooossssoooo goxua zeuan mmmhhh.

6 bat kilometro in gendun sandalietan (puf!) Dadaepo hondartzararte. Bertan ilunabarra eta argi eta ur espektakulua ikusi genitxun.Ilunabarra ikusi gendun hondartzatik, romaaaantiko <3.


Freezerrek lurra suntsituko du! ;)


Ur eta argixen espektakulua.

Bazan garaia pixkat geldi egoteko, ta Haeundae hondartzara juan giñan pixkat de relax (2 ordu iraun gendun geldi jajaja). Gwanjan hondartzara planeau genduan bebai deskantzo egunan parte, baina ez dakigunez geldi egoten oinezian juatia pentsau gendun (pare bat ordu). Bidian Cho-kin topo in gendun, 80 bat urteko gizon xelebre bat gurekin berba itxia nahi zebana. Busan-eko hiria ondo saldu zezkun, tenplu, toki interesgarrixenak, historia pixkat… etab. azalduz. Tipua inportazio-esportazio empresa baten jabia omen zan ta Hasierri ia bere partner-a izatia nahi zeban galdetu zetzan (falta jakuna!) eta bixori Eibarrera ez bueltatzeko, Korean geratzeko bizitzen eskatu zezkun, jajaja.Harezko eskultura gigantiak Haeundae (Heunde esaten da) playan.Antxoa freskuen noodle sopa eta frijitxutako tofu arroza (Yubuchobap) jan gendun hondartza ta gero mmmhhh.


Ta zelan ez mantekau postre moduan (One Piece ikusi ta hori bihar gendun! jajaja).


Deskantzatzen frisbixan jolasian ibili ta gero (azkenian! jajaja).

Indarrekin berriztuta hurrengo egunian, alboko literakuen zurrunkekin goizian goiz jaiki eta mendira abiatu giñan. Geumjeongsanseong harresian inguruan in genduan txangua dozenaka tourmaleteron artian, Godanbong (801.5m) tontorra igoz eta oso galduta daon Seokbulsa tenplua bisitatuz, kriston berezixa ta politxa dana.Beste mendi tontor bat konistauta.


Katuak edonon, mendi puntetan ta dana (honi Hasierren kerizpia gustau jakon ;)).


ufffff zelako paisaia ta alturiaaaaa, kristona!


Indiana Jones ematen gendun Seokbulsa-n!Ruta.

Oin hementxe gauz ferry batian Fukuokaruntz juaten. Hurrengo posta Japonen!

Haseyooooo!¡Annyeong haseyoooooooo!

Aquí estamos escribiendo el primer post, apuntito de salir de Corea del Sur.

Hemos pasado casi 3 semanas en este país y aquí va el resumen.

Esta ha sido nuestra ruta:A - Empezamos la ruta en Seúl y pasamos 5 días pateándonos la ciudad de arriba a abajo. Según aterrizamos ya empezamos a descubrir cosas nuevas ya que era la primera vez que pisábamos Asia: carteles de publicidad por doquier, muy poca gente no-asiática (de aquí en adelante les llamaremos blancos, incluyéndonos a nosotros), olores diferentes (según pisamos la terminal de llegadas ya olía a noodles!), etc.


En Seúl nos quedamos en casa de Kim a través de Airbnb. Su apartamento estaba en uno de los cientos de rascacielos típicos de apartamentos que hay en Seúl. Nos trataron muy bien tanto él como su familia (vino a buscarnos a la estación de metro en coche). El segundo día conocimos a la mayor de sus hijas y nos contó que desafortunadamente Kim estaba en el hospital en coma, debido a un accidente que sufrió a causa de un paro cardíaco que hizo que chocara contra un árbol, mientras iba en bici. Nos quedamos sin saber qué decir. El último día de nuestra estancia en casa de Kim, él todavía estaba en el hospital y tuvimos una despedida muy emotiva con la familia. Decir que la hospitalidad de los coreanos es increíble, por poner un ejemplo, después de todo lo ocurrido, la familia estaba preocupada por no poder cenar con nosotros uno de los días!La sala de la casa de Kim (Hasier estiloso con las chanclas de estar por casa - los zapatos de calle hay que quitárselos en la entrada)

Teníamos desayuno incluido y ahí es cuando nos dimos cuenta de que los coreanos no diferencian entre desayuno, comida o cena, desayunan sopa normal normal.

La ciudad es gigante, ¡tiene 10 millones de habitantes! Parece que todo está amontonado, un montón de rascacielos, carteles de publicidad y caos tecnológico. El alcalde actual ha realizado varios cambios a favor de la ciudad y de sus ciudadanos (además del turismo), como construir parques, zonas verdes, paseos en ríos... etc. (el anterior alcalde le debía de dar más importancia a la economía que al bienestar).Los cables super ordenados :P


Carteles y luces por todos lados.

 
Un río en mitad de Seúl con piedrecitas para pasar de un lado al otro - relaxing.


El río Han es inmenso!


También anduvimos por el barrio Gagnam - Gagnam style, uuhhhh sexy ladyy!

Corea del Sur fue gobernado por diferentes dinastías hasta el año 1910 (la dinastía Joseon fue la última y después llego el imperio Japonés) y tuvimos la oportunidad de visitar 4 palacios (Gyeongbokgung, Changdeokgung, Changgyeonggung, Deoksugung), un santuario (Jongmyo, creen que el alma del rey una vez muerto se queda aquí) y las tumbas reales de 3 reyes de la dinastía Joseon.Hasier rey del palacio.
Los motivos de los techos de los palacios son muy bonitos y están muy cuidados.


Aquí el trono del rey (¡parece Game of Thrones!).


En los alrededores de los palacios hay templos para rezar y suelen estar rodeados de lagos.


Los sitios para rezar son preciosos.


Siempre hay que quitarse los zapatos para entrar dentro jajaja.


Paisaje idílico.
El Buda saltando jajaja.


Investigando el palacio.


El portero del palacio :).

El jardín de uno de los palacios es enorme, se mantuvo en secreto por parte del rey.

Algunos caminos del santuario no se pueden pisar porque son de uso exclusivo del alma del rey.

Nuestra guía con traje tradicional (todas las coreanas usan paraguas para protegerse del sol).


La tumba del rey donde los enterraban con sus tesoros.


El 6 de Junio es el "Memorial Day" en Corea y todos los jóvenes se visten con los trajes tradicionales. Salen en grupo a sacarse fotos en los palacios y en el barrio que se llama Bukchon (un barrio en medio de la ciudad lleno de Hanok-s (casa tradicional)). ¡Ahí se animó Lore a ser una más!Patearse Seúl de arriba a abajo tiene sus ventajas como por ejemplo encontrarse con sitios no turísticos. Nos quedamos sorprendidos con los mercados, de todo y para todos: mercado de pescados secos, mercado de muebles, mercado de cosas para bodas, mercado de maquinas de coser y telas (Lore estaba en su salsa jajaja), mercado de videojuegos y consolas (Yongsan electronics, esta vez Hasier estaba en su salsa jajaja)...Mercado de pescado seco (y solo seco) con cientos de puestos con pescados de todo tipo.


Mercado de máquinas de coser antiguas.


Mercado bajo el suelo, este parecía un poco clandestino.


Hasier aquí en su salsa, menos mal que no teníamos sitio en las mochilas! ;)

El último día en Seúl conquistamos la cima más alta de la ciudad situada en el parque natural Bukhansan (Baegundae, 836m) después de una caminata larga de 8 horas. Aquí nos dimos cuenta de que los montes en Corea tienes todas las facilidades, como escaleras de madera y cuerdas para ayudar en la subida. La primera hora de subida la hicimos con una pareja mayor que eran muy majos (no se creían que subiríamos a la cima, ya que eran 4 horas desde donde estábamos) y luego siguiendo los carteles subimos hasta la punta (para entonces ya dominábamos el Hangul o alfabeto coreano ;P). Una vez arriba conocimos a Charlie, un señor curioso que quería practicar su inglés (nos habló de su familia y nosotros de nuestro viaje). Las vistas desde la cima eran impresionantes, el esfuerzo mereció la pena .

Siguiendo con el tema de los montes, hemos sacado otra conclusión, los coreanos van demasiado preparados al monte sin importar si es para un simple picnic o para una vuelta de 30 minutos. Parece que van vestidos para subir al Tourmalet (de aquí en adelante les llamaremos  tourmaleteros). Ropa de marca (sin estrenar), bastones, botas de monte para alta montaña, gorra, buff, guantes, máscara, paraguas, mochila de 40 litros llena hasta arriba...! y todo esto para salir del autobús, ¨subida¨ de 30 minutos (con escaleras y cuerda) a 35ºC, hacer picnic en la sombra y luego siesta! Y nosotros con una mochila pequeña con lo mínimo e imprescindible, y pateándonos el parque natural de lado a lado :P.En todos los parques naturales hay templos budistas, grandes y pequeños, y todos muy bonitos.


Más de uno lo pasaría mal con el vertigo ;).


Corea conquistado por Eibarreses!


Haciendo propaganda al Club Deportivo.Ruta.
También tuvimos la oportunidad de probar la gastronomía coreana, yum!, y como no, nos gustaron mucho los sabores nuevos (aunque ya habíamos comido antes comida coreana tanto en Barcelona como en Leeds). Aún así, lo primero que comimos fueron gyozas como no podía ser de otro modo (Hasier si no hubiera reventado con tanta oferta de gyozas jajaja). También comimos el plato típico coreano bibimbap (bibim quiere decir 'arroz' y bap 'mezclado') y el kimchi que es una pasta picante de chili rojo que aquí lo mezclan con todo, con repollo en escabeche, con espinacas, con sopa...

Aunque no todo es así, que te guste el picante ayuda en Corea, la mayoría de platos tradicionales son picantes o muy picantes! Menos mal que siempre te sirven agua fresquita de manera gratuita :).


Gyozas mmmmhhhhh! (las de Seattle siguen en la pole ;))


Bibimbap para Lore y sopa de noodles de boniato para Hasier... picante picante!


Que buenos estaban los noodles del restaurante Oh's.  mmmhhh...!
Pedimos sopa helada (sin saber) y la verdad es que no nos gusto mucho jajaja.

B - El segundo destino fue Suwon. En una época un rey quiso que Suwon fuera la capital de Corea y por ello tiene una muralla muy grande. Lo vimos medio corriendo (teníamos que coger un tren al mediodía) pero es muy bonito.

C - Desde Suwon bajamos a Jeonju en tren. Ya nos costó pronunciar el nombre del pueblo pero el señor de información nos explicó que para decir Jeon- hay que decir "pigeon" (paloma en inglés) y quitarle el -pi- y luego para decir -ju decirlo como 'you' (tu en inglés).

En Jeonju hay un barrio lleno de casas típicas de Corea (Hanok) y esa noche dormimos en una de ellas (muy bonita la experiencia, pero el dormir en el suelo nos dejó la espalda como un cuadro jajaja). Al día siguiente antes de dar una vuelta por el pueblo nos tomamos un café bien merecido para arreglar la espalda ;P (las cafeterías en Corea son super bonitas porque las llevan gente joven; es un contraste muy grande si se compara con los restaurantes o puestos de comida).


Las señales o nombres de los lugares están escritos en piedra, sobretodo los de la Unesco.


Nuestro Hanok (la foto sacada antes de rompernos la espalda jajaja).


Hasier escribiendo en el cuaderno de bitácora mientras tomábamos un cafecito.

Dando la vuelta por el pueblo nos dimos cuenta que es un sitio de turismo nacional y que alquilan todo tipo de transportes motorizados para andar de arriba abajo en una calle bastante corta.D - Hacia el mediodía nos dirigimos en bus (los buses express son super cómodos, grandes, ¡y siempre puntuales!) hacia Daegu (se dice Degu). Daegu es otra gran ciudad más, no tiene nada de especial. Nos quedamos aquí para poder hacer dos excursiones de día a un pueblo de al lado y a un parque natural.

La primera noche salimos para cenar algo y en el silencio de la ciudad encontramos un mercado pequeño donde daban pollo frito, y ahí que nos fuimos. Nos pasamos un par de minutos intentando pedir lo que queríamos (no tenían un menu en inglés y tenía pinta de que éramos los primeros blancos comiendo en el lugar) y después nos trajeron un pollo entero frito y varios platitos con diferentes acompañamientos. Intentamos preguntar mediante señas que era lo que había en cada platito, y una cosa llevo a la otra y acabamos todos partiéndonos de la risa sin que nadie entendiera nada! jajaja.
Echándonos unas risas con la cocinera y la camarera.

E - La primera excursión fue visitar el pueblo Gyeonju, hay varios templos budistas y parques bonitos. Hicimos una caminata a un templo budista y tuvimos la oportunidad de tocar una campana budista (se supone que se toca para pedir perdón pero nosotros lo hicimos para sacar el video jajaja).


Un lago para relajarse en medio.


Hitos fuera del templo budista. Se ponen en equilibrio para señalar el orden espiritual budista.


Lore tocando la campana jajaja.


En esta ciudad se hace un postre típico, para probarlo compramos una caja de 10 (sin saber a que sabían), y al probar el primero ¡nos dimos cuenta que estaban rellenos de alubias rojas...! No es el postre más apetecible, pero estaban buenos.Hasier antes de probar las alubias rojas.

F - La segunda excursión fue a Haeinsa. Es un pueblo pequeñito situado en el parque natural de Gayasan, y está lleno de templos budistas. El sitio es impresionante, de todos los templos que hemos visitado es el que más nos ha gustado sin duda.

Después de visitar el templo principal y el barrio pensábamos hacer una cima, pero de repente vimos a unas 50 señoras (coreanas, allí no había blancos) haciendo cola para algo y dos de ellas empezaron a hablarnos y hacernos señas con las manos para ir a donde ellas. Mientras decían "lunch, lunch" nos cogieron de los brazos para entrar con ellas al comedor del templo. Sorprendidos, intentamos explicar mediante señas que nosotros no veníamos con ningún grupo organizado y que no habíamos dormido allí (era posible dormir en el templo). Al final de la historia, allí estamos los dos, rodeados de 50 señoras comiendo noodles muy ricos (comida preparada por monjes, de gratulation). Experiencia increíble, muy cómico y pueblerino a la vez.


A Hasier se le ve pequeño al lado de la tortuga del Maixu Dortoka (Dragoi Bola).


Oohhhmmmmmm


Lore preparada para visitar los templos.


Los templos y monumentos están embebidos en el monte.


En frente de los 3 Budas en el templo, preparados para rezar.


El dragon en la puerta del templo, desde dentro hacia fuera.


Templo moderno.

Dentro del pueblo se encuentra la Tripitaka Koreana (tres cestas o las tres divisiones del budismo). Son 81000 bloques de madera grabados con diferentes textos sagrados (como si fuera una prensa antigua para crear textos y repartirlos en los pueblos) guardados en un par de edificios simples. Se fueron creando durante 16 años hasta terminarlos en el año 1087, pero fueron destruidos en la invasión mongola en 1232. Se crearon nuevas replicas en 1251. Son patrimonio de la Unesco y aunque hay un poco de seguridad alrededor del edificio para protegerlos,  no hay ningún sistema sofisticado y solo se conservan gracias al diseño de la estructura.El bloque de madera grabado para usar como sello.


Edificio donde se conservan los bloques de madera.

Para terminar, comentar que en Corea el 43% de la población es budista, el 21% es católica y el 34% protestante. Como habéis podido ver hay templos budistas en todos lados y en muchos de ellos hemos visto el símbolo de la esvástica entre otros. Aclarar que la esvástica no solo se puede encontrar en Corea, si no en otros países también, y en general en todo lo relacionado con el budismo. En si, la esvástica se encuentra grabada en el pecho del Buda como símbolo de apertura de corazón y de realización espiritual. En el pasado diferentes grupos y organizaciones incluyeron este símbolo en su emblema, tal  y como lo hicieron también los nazis, y por ello hoy en día en seguida se relaciona con el nazismo.
El último día en Daegu desayunamos en una cafetería decorada con motivos de One Piece (un comic que le gusta a Hasier).


¡Todo era de One Piece!


G - De Daegu fuimos al aeropuerto de Busan para volar a la isla Jeju.

Bien pronto por la mañana nos dirigimos en bus al parque natural de Hallasan, junto con otros muchos tourmaleteros. Subimos al punto mas alto de Corea del Sur, Baengokdam (1950m), empezando desde Seongpanak (750m). Hicimos la subida en menos de 3 horas y fuimos de los primeros en subir y en bajar (ieup!). A la bajada nos desviamos un poco para ir a un cráter donde se suponía había un lago, pero el cráter estaba más seco que la pipa de Sikinbu (expresión que se usa en casa de los Iñan).
En la cumbre de Baengokdam (1950m), parque natural de Hallasan.


Ruta de subida y bajada.

¡Encontramos un amiguito en el camino!

A la tarde fuimos a la playa Iho y nos pegamos una merienda-cena bien merecida, seafood ramen con marisco recién pescado!¡Disfrutando de la merienda-cena! ¡Estos si que estaban picantes!

Al Este de la isla se encuentra el parque Seongsan. Aquí se puede subir al cráter Seongsan-Ilchulbong o Sunrise peak. Es un monte-cono que se formó hace 5000 años con las cenizas del volcán. Es un paraje precioso que se sube usando las escaleras en 20 minutos. Tuvimos la oportunidad de ver una demostración de las señoras sirenas (Haeneyo) de la isla. Venden y cocinan allí mismo el marisco que pescan.

Vistas desde el cráter de Seonsang-Ilchulbong (la subida se hace por las escaleras).

Unión del cráter y el mar.


Las sirenas (Haeneyo) preparadas para la pesca.


¡Una de ellas encontró un pulpo!


Estatua típica de la isla (Dol hareubang) con el cráter de fondo.


Como no, teníamos que escribirlo en la playa :)

H - Y al final volvimos a Busan a pasar los últimos días.


Busan es otra ciudad coreana más, con sus rascacielos y 3 millones de habitantes. Y como en todos los sitios conducen fatal, si no te lanzas a la carretera los coches no paran aunque estés en un paso de cebra.


Aquí nos quedamos a dormir en el hostal de Kim y Julie (guesthouse). Según llegamos, Julie nos recomendó qué cosas visitar, buenas playas, salidas a la montaña, etc. Muy maja y como siempre muy hospitalarios.


Como Busan es una ciudad costera, en casi todos los mercados se vende pescado fresco, pero el mercado Jagalchi es otra historia, es el mercado de pescado más grande de Corea. También pasamos por el mercado Gukje, una zona gigante con puestos de ropa de segunda mano, puestos de comida… y comimos allí.


En el mercado de Jagalchi venden piel de pescado, calamares grandes y pescados enteros secos. 


¡Ya no quedan peces en el mar!

Se venden tiburones y peces tropicales.

¡El pulpo se quería escapar del balde!


Hay selfie-sticks en los lugares para poner tu móvil y sacarte selfies.


En Busan es típica una torta de cebolla verde, estaba muuuuy buena mmmhhh.

Hicimos unos 6 kilómetros en sandalias (puf!) hasta la playa Dadaepo. Vimos la puesta de sol y un espectáculo de luces y agua.Vimos la puesta del sol desde la playa, romaaaantico <3.


Freezer destruirá la tierra! ;) (Dragoi Bola)


Espectáculo de luces y agua.

Como ya era hora de descansar un poquito, fuimos a la playa Haeundae (aguantamos 2 horas de relax jajaja). Después planeamos ir a la playa Gwanjan como parte del día de descanso pero como no sabemos parar quietos, decidimos ir andando (tardamos un par de horas). En el camino conocimos a Cho, un señor de unos 80 años con mucha carisma que quería hablar con nosotros. Nos vendió la ciudad muy bien, señalando sitios interesantes que visitar, templos en los que rezar, un poco de historia…. Debía ser presidente de una empresa de importación y exportación y le preguntó a Hasier si quería ser su socio (¡lo que nos faltaba!) y nos pidió que no volviéramos a Eibar, que nos quedáramos a vivir en Corea porque éramos una pareja encantadora, jajaja.


Esculturas gigantes de arena en la playa Haeundae (se dice Heunde).Comimos sopa de anchoas con noodles y tofu frito con arroz (Yubuchobap), después de la playa, mmmhhh.


Y cómo no, heladito de postre (¡fue ver One Piece y tuvimos que comer ese! jajaja).


Descanso después de jugar al frisbi (¡por fin! jajaja).

Con las pilas recargadas, al día siguiente nos levantamos prontito al son de los ronquidos de los de la litera de al lado y nos fuimos al monte. Dimos un buen paseo (junto con varias docenas de tourmaleteros) alrededor de la muralla Geumjeongsanseong, hasta subir al pico Godanbong (801.5m) y llegar hasta el templo bien escondido de Seokbulsa. Muy bonito y especial.


Otra cima conquistada.


Hay gatos por todos lados, hasta en las cimas (a éste le gustó la sombra de Hasier ;)).


uffff menudo paisaje ¡y menuda caída!


¡Parecíamos Indiana Jones en Seokbulsa!Ruta.

Y aquí estamos ahora, en un ferry de camino a Fukuoka. ¡El siguiente post desde Japón!

¡Haseyooooo!Comentarios

 1. Ze guapo dana, ta argazkixak kristonak. Ondo segi bikote!!!! Japon ikusteko irrikitan!

  ResponderEliminar
 2. Kaixo bikote!!!
  Ya hiru aste!!!! Oso politxa dana, zapatillak kentziaz naskauta? Jejejej animo!!

  ResponderEliminar
 3. Zer nolako blog interesantea egin dozuen. Oin hurrengo bidaiko etapak irakurtzeko gogokin. Oso ondo ibili!

  ResponderEliminar
 4. Puffff... hau da biblia hau!!! Holako postak eiten jarraitzenbozue lanetik botako naute!! jajaja. Segi, segi pikantia jaten ta laister sua botakozu ipurditik, jajaja. Ondo, ondo, ikusten dot orduan Hego Korea gustau jatzuela ta disfrutau dozuela.

  Ta oin porra bat zabaldu nahiko nuke: zenbat iraungo dabe zuen zapatilek? Argi dao bidai bukaerara ez diala helduko ;) Nik uste Japonen gerauko dirala! jajajaja

  Ta flipau eiten dot oindio ez dakazuela "abenturarik" transportiakin, jajaja. Ia holan jarraitzen daben! Zorte on! Ondo segi ta hurrengo post-erarte!

  ResponderEliminar
 5. Zuen argazkiak ikusi ondoren oso jatorrak eta gustora zabiltzatela ikusten dugu. Holan jarrai zaitezte bat eta bestea zaintzen. Kontuz janari pikanteekin ea kalte egiten dizue.
  Asolazetik zuen familiaren partez har ezazue MUXU HAUNDI BAT!!!!

  ResponderEliminar
 6. Aca estoy con el viejo Thomas Smith mirando tus aventuras! Cagados de la risa. Espero que este yendo todo DPM! Un abrazo.

  ResponderEliminar
 7. Tio Bibi al aparato, zoragarrixa!! Flipauta gelditxu naz zuen abentura, ibilera ta pasadizoekin. Ondo ondo ibili, enbidixa izugaria pasatzen nago.... Detalletxo bat. Korean ikusi zenuten svastika ez da naizien bezelakoa... puntak beste aldera dagoz...
  Esandakoa ba, ondo ondi bili eta gero kontatu...besarkada handi bana!!

  ResponderEliminar
 8. Se sale bikote! ez nekixan korean hainbesterako one piece saletazuna zegoenik!
  Argazkiak oso oso onak!!


  ondo jarraitxu!

  ResponderEliminar
 9. Aupa bikote!
  Dana ikaragarrixa baiña... Seokbulsa WOW!

  ResponderEliminar

Publicar un comentario

Komentarixuak hemen: